Alarmerende trend werkstress en preventie

Anno 2024 zijn we in een alarmerende fase gekomen als het om burn-out gaat. Er zijn de nodige discussies gevoerd over wanneer er sprake is van een burn-out en wanneer er alleen sprake is van overspanningsklachten.

Werknemers met werkstress

De trend is echter niet te ontkennen en elk jaar weet TNO ons te vertellen dat het aantal werknemers met werkstress toeneemt; wellicht herkent u deze trend ook binnen uw bedrijf. Werkstress is de voorbode van burn-out. Uit het onderzoek van het CNV, dat wij eerder aanhaalden, blijkt dat momenteel 1 op de 5 werknemers tegen een burn-out aan zit, waar dat nog 1 op de 6 werknemers was in 2019.

Burn-out een zware wissel voor de werkgever

Dat is in aantallen grofweg 2 miljoen werknemers op een totaal van 10 miljoen werknemers in Nederland. Als werkgever komt u in een situatie dat burn-out een wissel kan trekken op de continuïteit van uw onderneming vanwege de hoge kosten die gepaard gaan met burn-out.

Eén op de vijf werkende burn-outklachten

Iedereen heeft wel eens stress, onder meer door werk. Maar wie lange tijd over zijn of haar grenzen gaat, kan een burn-out krijgen.

Steeds meer medewerkers hebben hier last van. In 2022 had maar liefst één op de vijf werkende burn-outklachten (TNO, 2023). Het duurt vaak lang voordat zij weer aan het werk kunnen. De kosten van verzuim zijn dan ook hoog. Tijd voor actie dus. Het is belangrijk dat u als werkgever de signalen van een burn-out op tijd herkent.

Goed werkgeverschap

Goed werkgeverschap begint en eindigt bij een werkgever die goed zorgt voor zijn werknemers. Winst en de continuïteit van uw bedrijf zijn prioriteit en tegelijkertijd is het andere kapitaal waar u mee werkt van menselijke aard. Uw werknemers bepalen voor een flink deel in hoeverre u uw doelen voor winstgevendheid en continuïteit kunt behalen. Ook hierom is investeren in preventie geen overbodige luxe.

Waarom bedrijven moeten investeren in preventie

Investeren in preventie is cruciaal vanwege de hoge kosten die samenhangen met burn-out. Op de langere termijn kan ook de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komen. Werkgevers die zuinig zijn op gekwalificeerd personeel luisteren goed naar wat er op de werkvloer speelt. Zeker in een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om uw werknemers binnen boord te houden.

Investeren in uitvalpreventie

Een burn-out betekent productieverlies, verzuim en re-integratiekosten en de kans dat uw werknemer niet meer terugkomt. Dit bovenop de loonkosten die de eerste twee jaar moeten worden doorbetaald. Kostenoverwegingen zijn dus een belangrijke aanleiding om na te denken over investeren in preventie, maar heeft u ook stilgestaan bij goed werkgeverschap?

Gezondheidsrisico’s burn-out

Werknemers met veel en langdurige burn-out klachten hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten, problemen aan de gewrichten en diabetes type II. Het verzuim is bij deze werknemers langer en op termijn is de kans groter op arbeidsongeschiktheid. In een studie wordt zelfs gesuggereerd dat er voorspellingen kunnen worden gedaan over het overlijden van werknemers die lijden aan langdurige burn-out, op basis van de mate van emotionele uitputting.

Ernstige zaken die u als werkgever zult proberen te voorkomen. Zowel bij het inventariseren en evalueren van de risico’s op werkstress en burn-out, als het opzetten van een plan van aanpak voor de preventie van burn-out onder uw werknemers kan een gecertificeerde arbodienst uitkomst bieden. Een arbodienstverlener kan helpen uw HR-afdeling te ontzorgen, maar weet ook welke aandacht en begeleiding uw werknemers nodig hebben om te voorkomen dat burn-out een wissel trekt op uw bedrijfsvoering.

Jezelf weerbaar maken en het juist inzetten van stress

Jezelf weerbaar maken en het juist inzetten van stress is een belangrijk middel om ernstige stressklachten of een burn-out te voorkomen. Aangezien iedereen anders op stress reageert, is het cruciaal dat werknemers de signalen van stress tijdig herkennen.

Minder ziekteverzuim

Zieke medewerkers kosten bedrijven gemiddeld €300,- tot €500,- per dag. Adem- en koude training kan zorgen voor meer energie, betere concentratie en creativiteit, en betere weerbaarheid, wat leidt tot minder ziekteverzuim. Met deze maatregelen kunnen werkgevers bijdragen aan de gezondheid en productiviteit van hun werknemers, wat op de lange termijn kosten bespaart en een positieve werkomgeving bevordert.

Door proactief te investeren in de gezondheid en welzijn van werknemers, kunnen bedrijven niet alleen de kosten en gevolgen van burn-out verminderen, maar ook een sterke, veerkrachtige en productieve werkomgeving creëren.