Privacyverklaring 

MCH Training & Coaching B.V., gevestigd te Veenendaal aan de Prins Bernhardlaan 30, 3901CC, gemeente Utrechtse Heuvelrug, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Wilco van Wakeren
Pr. Bernhardlaan 30
3901 CC Veenendaal
info@koudebadtraining.nl
https://koudebadtraining.nl 

Bedrijfsegevens:

MCH Training & Coaching B.V.
KvK: 83285563
Btw nr: NL 862812100 B01
Rek nr: NL65 TRIO 0379 3772 17

De heer W. (Wilco) van Wakeren is de functionaris gegevensbescherming van MCH Training & Coaching BV, hierna te noemen als Adem & Koude, te Veenendaal. Hij is te bereiken via info@koudebadtraining.nl

AVG verklaring

De Stichting AVG voor Verenigingen verklaart dat Adem & Koude het AVG-programma geheel of gedeeltelijk heeft doorlopen. Adem & Koude bevestigt dat de inspanningen zijn verricht zoals die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die wij verwerken

Adem & Koude verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Telefoonnummer(s)
E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Adem & Koude verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Adem & Koude neemt de bescherming van uw gegevens serieus en treft passende maatregelen tegen misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging.

Mocht u de indruk hebben dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming, de heer Wilco van Wakeren, via info@ademkoudetherapie.nl.