Waar kunnen we je mee helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Ademmethode: The Presence Process

Dit artikel is bedoeld voor de lezers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun gezondheid en welzijn door de praktijk van bewust ademhalen en koude trainingen. De technieken en onderwerpen die hier zijn beschreven, maken deel uit van de educatieve inhoud MCH Training & Coaching

The Presence Process ademmethode van Michael Brown

Deze precence process ademmethode biedt een gestructureerd, stapsgewijs pad naar emotioneel welzijn en aanwezigheid. Dit 10-weken durende programma is erop gericht mensen te begeleiden naar een dieper bewustzijn van hun innerlijke wereld, om zo een leven te leiden dat is geaard in het huidige moment.

Basisprincipes van het Presence Process

Emotionele oorzaken

De schrijver Michael Brown stelt dat veel van onze hedendaagse ongemakken en problemen hun oorsprong vinden in onverwerkte emotionele trauma’s uit de kindertijd. Deze onverwerkte emoties blijven in ons onderbewuste en sturen onze gedachten, gedragingen en reacties.

Huidig moment

In plaats van te leven in het verleden of de toekomst, benadrukt Brown het belang van het leven in het huidige moment. Aanwezigheid, of ‘presence’, is het bewust ervaren van het huidige moment zonder oordeel of weerstand.

Emoties ontmoeten

In plaats van ongemakkelijke emoties te vermijden, stelt “The Presence Process” voor om deze emoties te ontmoeten en ze te integreren. Dit betekent dat men ze erkent, voelt en toelaat zonder ze te proberen veranderen.

header met witte letters presence proces. licht roze en gele achtergrond

Presence Proces 10-Weken

Week 1 & 2 – Voorbereiding

Hier begint men met tweemaal daagse meditaties en leest men begeleidende teksten. Het doel is om een routine op te bouwen en te leren hoe men aanwezig kan zijn bij gevoelens en sensaties zonder oordeel.

Week 3 – Confrontatie

Men leert hoe traumatische ervaringen uit het verleden nog steeds hun impact hebben op het huidige leven en hoe men die kan confronteren.

Week 4 – Integratie

Hier begint de integratie van onverwerkte emoties. Men leert om reacties te observeren zonder erin mee te gaan.

Week 5 – Realisatie

Men leert het verschil tussen een reactie (automatisch en onbewust) en een respons (bewust en weloverwogen).

Week 6 – Accommodatie

Deze week focust op het herkennen en loslaten van externe afleidingen en de erkenning van innerlijke staat als de bron van onze ervaring.

Week 7 – Activatie

Men gaat dieper in op het idee dat onze externe wereld een weerspiegeling is van onze interne staat. De nadruk ligt op het nemen van verantwoordelijkheid voor onze ervaringen.

Week 8 – Culminatie

Een verdieping van het proces waarbij men de voordelen begint te zien van de eerdere weken van oefening en reflectie.

Week 9 & 10 – Aanwezigheid

De laatste weken zijn gewijd aan het cultiveren en verankeren van een staat van aanwezigheid in het dagelijks leven.

Belangrijke componenten van het Presence Proces

Ademhalingspraktijk

Gedurende het proces gebruikt men een specifieke ademhalingstechniek genaamd ‘verbonden ademhaling’. Dit helpt bij het kalmeren van de geest en het centreren in het huidige moment.

Begeleidende teksten

Elke week heeft begeleidende teksten die inzichten en begeleiding bieden voor die specifieke fase van het proces.

Bewustwording van gevoelens

Een kernaspect van het proces is leren om aanwezig te zijn bij wat men voelt, zonder oordeel of weerstand.

In essentie is “The Presence Process” een reis van zelfontdekking en zelfgenezing. Door het bewustzijn van het huidige moment te cultiveren en onverwerkte emoties te integreren, stelt het individuen in staat om een leven van grotere vreugde, vrede en authenticiteit te leiden. Het is een uitnodiging om te leven vanuit een plek van aanwezigheid in plaats van reactie.

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website.

“Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our freedom and growth.”

Inhoudsopgave