Waar kunnen we je mee helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Buteyko

Dit artikel is bedoeld voor de lezers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun gezondheid en welzijn door de praktijk van bewust ademhalen. De technieken en voordelen die hier zijn beschreven, maken deel uit van de educatieve inhoud van Adem & Koude.

Buteyko ademhalingstechniek: een overzicht

Achtergrond en ontdekking

In januari 1960 introduceerde Konstantin Buteyko, een Russische arts, de theorie dat astma en andere aandoeningen voortkomen uit chronische hyperventilatie, oftewel het overmatig in- en uitademen van lucht.

Tijdens de Russische/Amerikaanse ruimtewedloop werkte Buteyko als onderzoekswetenschapper. Een belangrijk onderdeel van zijn werk was het bepalen van de ideale zuurstofsamenstelling voor astronauten in de ruimte. Zijn expertise in zuurstofwetenschappen leidde hem tot een opmerkelijke ontdekking: veel gezondheidsproblemen zijn het gevolg van te veel en te diep ademhalen, een aandoening die bekendstaat als chronische hyperventilatie. Meestal merk je niet eens dat je hieraan lijdt.

Wereldwijde toepassing

De Buteyko-ademhalingstechniek wordt gebruikt door patiënten in Australië en Groot-Brittannië en heeft aan populariteit gewonnen als een methode om symptomen van astma en gerelateerde aandoeningen te beheersen.

Theoretisch kader

Diverse literatuur behandelt de fysiologische principes van de Buteyko-methode, die de nadruk legt op de regulatie van de koolstofdioxide druk (PaCO2) in het bloed door middel van hypoventilatie, om zo astma symptomen te verminderen.

De theorie volgens buteyko-centrum nederland

Hyperventilatie is schadelijk omdat het leidt tot een CO2-tekort, wat de zuurstofopname door de cellen bemoeilijkt. Hyperventilatie verstoor het zuur-base evenwicht, wijzigt enzym- en vitamineactiviteit, en verandert de elektrolytische samenstelling van het bloed. Een CO2-tekort verhoogt de zuurstofaffiniteit van hemoglobine, wat zuurstoftransport naar cellen beperkt. Ter compensatie vernauwt het lichaam de CO2-uitstroomkanalen, wat leidt tot verstopte neus en vernauwde bronchiën en bloedvaten.

Zuur-base-evenwicht

Diepe ademhaling verstoort het zuur-base-evenwicht (pH) en verandert de lichaamschemie, wat de stofwisseling en het immuunsysteem beïnvloedt. Normale ademhaling voorkomt de schadelijke gevolgen van diepe ademhaling en kan chronische ziektes verminderen of elimineren.

Schadelijke effecten van diepe ademhaling

Schadelijke afvoer van koolzuurgas

Diepe ademhaling, ook bekend als longhyperventilatie, is schadelijk omdat het leidt tot een overmatige afscheiding van koolzuurgas (CO2). Dit resulteert in een tekort aan koolzuur in ons lichaam.

Verminderde zuurstoftoevoer

Een tekort aan koolzuur verhoogt de affiniteit van hemoglobine voor zuurstof. Dit bemoeilijkt de afgifte van zuurstof, waardoor het lastiger wordt voor zuurstof om onze cellen te bereiken. Bij diepere ademhaling krijgen de cellen in de hersenen, het hart en andere organen minder zuurstof.

Beschermingsmechanismen van het lichaam

Ons lichaam reageert op de overmatige uitscheiding van CO2 door de uitstroomkanalen te vernauwen. Dit leidt tot verstopte neus, vernauwde bronchiën en bloedvaten, en krampen in de gladde spieren van darmen en galwegen. Op langere termijn kan dit sclerose van weefsels en bloedvaten veroorzaken.

Verstoring van zuur-base-evenwicht

Diepe ademhaling verstoort het zuur-base-evenwicht (pH) in het lichaam. Als compensatie verandert de activiteit van enzymen en vitaminen, en de elektrolytische samenstelling van het bloed. Dit leidt tot verstoorde stofwisseling, verminderde weerstand, verzwakking van het immuunsysteem, en een neiging tot verkoudheid en allergieën.

Zuurstoftekort in de hersenen

Het zuurstoftekort in de hersenen wordt verergerd door vernauwing van de bronchiën en bloedvaten. Meer ademhalen leidt tot een groter gevoel van luchttekort, waardoor men meer probeert te ademen. Dit creëert een vicieuze cirkel en chronische ziektes gerelateerd aan diepe ademhaling.

Voorkomen van chronische ziektes

Door de ademhaling te verminderen tot een normaal niveau kunnen de negatieve effecten van diepe ademhaling worden voorkomen. Hierdoor kunnen de gerelateerde chronische ziektes geleidelijk afnemen of verdwijnen.

Samenvatting

Diepe ademhaling leidt tot een vicieuze cirkel van hyperventilatie, CO2-tekort, en lichamelijke reacties die chronische ziekten in stand houden. De Buteyko-methode streeft naar het normaliseren van de ademhaling om deze cyclus te doorbreken en de gezondheid te herstellen

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar Kazarinov VA en Dementer SL, Cordasco EM. Zij hebben wetenschappelijke werken gepubliceerd die de Buteyko theorie ondersteunen.

Meer informatie en diepgaande uitleg van de Buteyko methode zijn beschikbaar op www.buteyko-instituut.nl.

Bekijk ook onze blogs

“Between stimulus and response, there is a space. In that space lies our freedom and growth.”

Inhoudsopgave